Al gehoord van de P- en G-score? | Immo Marescaux

Al gehoord van de P- en G-score?

Vanaf 2023 wordt de overstromingsgevoeligheid van een grond of gebouw weergegeven in een P- en een G-score.

Aan het perceel wordt een P-score toegekend, aan het gebouw een G-score, telkens tussen A en D, waarbij A de beste score is en D een middelgrote kans op overstromingen weergeeft.

Op het overstromingsrapport wordt verder gespecifieerd of deze overstroming kan voortkomen uit intense neerslag, vanuit waterlopen of door kustoverstromingen.

Deze score moet telkens vermeld worden in de publiciteit, indien een score D wordt toegekend, moeten de bijhorende symbolen worden getoond.

Info? Contacteer ons gerust.